Profil

23.07.2018

Profil by měl být v jemné konkávní křivce bez viditelných zlomů či hrbolů. Délka profilu by měla být proporčně vyvážena k délce hlavy. 

GCCF

Nos je jednotné šířky s mělkou konkávní křivkou na nosním můstku při pohledu na profil a bez ostrého zlomu nebo zastavení. Profil, který je rovný od linie očí ke špičce nosu není akceptovatelný a také by profil neměl vykazovat známky přerušení nebo zastavení. Profil by měl být odpovídající celé délce hlavy a měl by při celkovém pohledu vykazovat mírnou konkávnost. Profil by měl být relativně hladký a bez výrazných nárazů a/nebo výkyvů.

FIFE

Profil má jemnou konkávní křivku.

ACFA

Nos je lehce konkávní bez zlomu.

TICA

Jemně zakřivené čelo. Lehká konkávní křivka na nosním můstku přecházející v jemnou linii nosu. U koťat je povolen lehký náraz v linii křivky.

CFA

Profil by měl být proporčně vyvážený k celkové délce hlavy a měl by vykazovat jistou konkávnost při pohledu z profilu. Profil by měl být relativně jemný a bez nerovností a/nebo hrbolů. Profile, který je rovný od linie obočí ke špičce nosu je neakceptovatelný a ani by neměl mít viditelné zastavení nebo zlom.

WCF

Profil je zakřivený.

Náčrt profilu mainské mývalí kočky 

Srovnání profilů mainské mývalí, sibiřské a norské lesní kočky 

Křivka profilů sibiřské, norské lesní a mainské mývalí kočky 

Chybné profily:

Rovné profily

Římský nos - skoba

Viditelný hrbol na nose 

Neobvyklý hrbol 

Jemný hrbol

Dobré profily

Tři perfektní profily

Zdroje:

https://www1.fifeweb.org/dnld/std/MCO.pdf

https://www.tica.org/pdf/publications/standards/mc.pdf

https://www.wcf-online.de/WCF-EN/standard/semi-longhair/mainecoon.html

https://cfa.org/Portals/0/documents/breeds/standards/maine.pdf

https://www.acfacat.com/Breed%20Standards/MAINE%20COON.pdf

The 2005 Maine Coon Seminar - Organised by the Maine Coon Breed Advisory Committee - Beth Hicks, Tanstaafl Cattery

© Eldarion Maine Coon Cattery